Kako napraviti peticiju

Kreiranje peticije

Nakon uspešne registracije vašu prvu peticiju možete napraviti ovde. Proces kreiranja peticije se sastoji iz dva koraka

  • kreiranja peticije i njenih postavki (ovde)
  • kreiranje nove strane i vezivanje vaše peticije za stranu peticije

Klikom na „Kreiraj novu peticiju“ kreiraćete peticiju sa nazivom „New petition“. Sve elemente nove peticije možete menjati klikom na „edit“. Opciju edit dobićete tako što postavite strelicu miša preko naziva peticije.

Kolikom na „edit“ možete menjati sve opcije peticije

  • naziv peticije
  • poruku peticije
  • twitter message (za SHARE dugmiće)
  • konfirmaciju potpisa (potpisniku se šalje email sa linkom potvrde i tek nakon klika na link se potpis upisuje kao potvrdjen)
  • ciljani broj potpisa
  • možete tražiti od potpisnika i podatke o adresi, specificnu informaciju ili specificnu poruku (custom field i message)

Ukoliko želite da se nakon potpisa trećem licu posalje mejl sa odredjenim sadržajem možete koristiti opciju „Do not send email“ (slika ispod). Za korišćenje ove opcije potrebno je ODČEKIRATI opciju „Do not send email“

Predlažemo da prvo testirate peticiju pre nego sto je objavite za korišćenje.

Kreiranje strane peticije

Nakon što ste kreirali peticiju potrebno je da kreirate stranu na kojoj ce biti vaša peticija.

Nakon popunjavanja potrebnih opcija (minimalno potrebne opcije su uokvirene crvenom bojom) kliknite „Submit for review“ nakon čega će administrator da pregleda i, ukoliko je sve u redu, objavi vašu peticiju. U medjuvremenu možete koristiti opciju „preview“ da vidite kako će izgledati vaša strana.